ReAttach is een orthopedagogische interventie pur sang: gericht op het optimaliseren van ontwikkelingskansen. De hulpverlener faciliteert clienten  in de stress- en emotieregulatie en helpt hen om op eigen kracht weer samenhangend te kunnen denken. Daarnaast biedt ReAttach talloze mogelijkheden om ontwikkeling te activeren. De methode wordt toegepast bij volwassenen en kinderen. 

ReAttach is een methodiek, die ontwikkeld is om mensen te leren informatie op een betere manier te verwerken. Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. De ReAttach behandeling stelt je in staat alsnog eerder onvoldoende opgeslagen informatie of beperkende patronen op een goede manier te verwerken en een plek te geven. ReAttach is gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Je ervaart hierdoor minder problemen in het dagelijks leven, er ontstaat rust en ontspanning.

Bij volwassenen wordt het verwerken van meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk gestimuleerd en u krijgt denkopdrachten. Hierdoor leert u snel en adequaat spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werkt u aan het beeld dat u heeft van uzelf in relatie met de belangrijkste personen in uw leven. Overlevingspatronen en overtuigingen die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks functioneren (schema’s) maken plaats voor beter aangepast gedrag.

ReAttach voor Kinderen en Jeugdigen is een gezinsinterventie. Bij kinderen worden ouders intensief betrokken en wordt de therapie qua vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd. Het betrekken van ouders vergroot het positieve effect van ReAttach. Ouders kunnen een aantal oefeningen doen bij zichzelf of hun kind die eraan bijdragen dat het ook na het ReAttach traject goed blijft gaan.

Bij volwassenen en wat oudere kinderen met een normale tot hoge intelligentie kunt je ReAttach zien als een sociaal cognitieve behandeling waarbij nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en geautomatiseerd.  We trainen optimale alertheid, sensorische integratie en het komen tot betekenisvolle samenhang. Onduidelijkheid en verwarring die veroorzaakt worden door een te grote detailgerichtheid maken plaats voor overzicht en inzicht. Dit heeft voordelen bij het organiseren en plannen, het sociaal communicatieve functioneren en het verwerken van sensorische prikkels. We meten dat de problemen in het dagelijks functioneren hierdoor sterk afnemen.

Hoe verloopt de therapie?
Voor de eerste behandeling worden vragenlijsten ingevuld. In het behandelcontact worden je spanningsniveau, je concentratie en emotiebeleving gereguleerd. De therapeut maakt hierbij gebruik van denkopdrachten en lichte ritmische aanrakingen van de handen. Hierdoor vindt er regulering en op nauwelijks merkbare wijze verwerking plaats. Je wordt ontspannen en krijgt nieuwe inzichten.

ReAttach is een behandelvorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwars zit. Daarom is deze behandelvorm ook geschikt als je niet kunt verwoorden wat er precies aan de hand is. Zo wordt je met ReAttach geholpen om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit je verleden op een snelle manier te verwerken zodat je daar geen last meer van hebt.

Gemiddeld zijn er 5 sessies nodig voor een behandeltraject.

Op Youtube staan filmpjes met een goede uitleg hoe ReAttach werkt en wat het effect van de behandeling kan bieden.

 

Voor wie is ReAttach geschikt?
Diverse psychische klachten kunnen behandelt worden bij volwassenen en bij kinderen. Je kunt hierbij denken aan faalangst, hardnekkige, negatieve patronen, angststoornis en depressieve stoornis, burn-outklachten, persoonlijkheidsproblemen, trauma's en PTSS. Bij chronische posttraumatische stressklachten is ReAttach zeer geschikt. Doordat het niet nodig is om de traumatische gebeurtenissen opnieuw te herbeleven, wordt je niet meer blootgesteld aan de angsten en werkt ReAttach krachtig maar vriendelijk.

(Voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een vorm van autisme is een aangepaste methodiek ontwikkeld met goede resultaten)

 

Complexe Problematiek
De impact voor clienten met ontwikkelingsstoornissen is enorm. Hiaten in ontwikkeling kunnen worden opgevuld door vaardigheden te activeren:

  • Multiple Sensory Processing
  • Concept vorming
  • Contact leggen en onderhouden
  • Spontane spraak
  • Differentiatie tussen ‘ik’ en ‘de ander’
  • Voorstellingsvermogen, anticiperen
  • Gedrag- en emotieregulatie
  • Zelfreflectie, zelf-verantwoordelijkheid
  • Probleem oplossend vermogen